Montaż wkładu kominowego a prawo budowlane

Montaż wkładu kominowego a prawo budowlane

System kominowy jest integralnym elementem każdego budynku, w którym zainstalowane jest ogrzewanie opalane paliwem. Kiedy więc używasz kotłów centralnego ogrzewania, wolnostojących pieców i kominków lub tradycyjnych pieców węglowych, musisz użyć komina. Jednak elementy użyte do wykonania komina, w tym wkład kominowy, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Przepisy dotyczące montażu wkładów kominowych

Wszystkie materiały użyte do budowy domu muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów. Nakazują one stosowanie wyłącznie produktów, dla których producent wydał Deklarację Zgodności lub (jeśli jest to wymagane) Certyfikat Zgodności. Inwestując we wkład kominowy, musisz upewnić się, że masz kopię takiej dokumentacji. Nie tylko w przypadku przeglądu, ale również podczas odbioru komina przez kominiarza, konieczne jest sprawdzenie, czy zastosowane elementy posiadają odpowiednie atesty.

Brak atestu wkładu kominowego a wypłata odszkodowania

Warto pamiętać, że jeśli używasz wkładów, które nie mają odpowiedniej dokumentacji, możesz napotkać problemy z wypłatą przez firmę ubezpieczeniową w przypadku pożaru.

Montaż wkładu kominowego a zezwolenie na budowę

Wielu właścicieli domów zastanawia się, czy do zainstalowania komina wymagane jest pozwolenie na budowę lub zawiadomienie. Jeżeli takie prace zostaną wykonane w trakcie budowy budynku, stanowią część całościowego projektu i zostaną wykonane zgodnie z przedłożonym pozwoleniem lub zawiadomieniem.

Montaż wkładu kominowego w ramach remontu

W przypadku umieszczania wkładów w kominach w ramach remontów, czynności te należy traktować jako rekonstrukcje budynków mieszkalnych. Takie działanie można zdefiniować, ponieważ dotyczy zmian parametrów eksploatacyjnych budynku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagane powiadomienie ani zezwolenie.

Montaż wkładu w nowym kominie

Warto jednak pamiętać, że sytuacja wygląda nieco inaczej w odniesieniu do budowy komina. W takim przypadku, gdy właściciel budynku zdecyduje się na budowę komina wolnostojącego lub przepuszczenie go przez przegrodę i zamontowanie go wewnątrz budynku np. z wkładką dwuścienną, będzie musiał uzyskać pozwolenie na budowę