Rola wentylatorów w procesie wentylacji budynków

Rola wentylatorów w procesie wentylacji budynków

Jednym z najważniejszych elementów wentylacji są wentylatory. Służą one do wprowadzania powietrza w ruch.
Każdy z wentylatorów bez względu na rodzaj i typ posiada elektryczny silnik połączony bezpośrednio lub pośrednio (np za pomocą paska) z wentylatorem (wiatrakiem).

Wentylatory charakteryzuje kilka cech, Najważniejszymi z nich są maksymalny wydatek, głośność wentylatora, jego prędkość obrotowa, zasilanie i pobór mocy.

Charakterystyka pracy wentylatora

Najważniejszą charakterystyką opisującą pracę wentylatora jest jego charakterystyka pracy. Opisuje ona jak wiele powietrza potrafi przepchnąć przez siebie dany wentylator przy różnym sprężu zależnym od oporów instalacji. Każdy wentylator posiada własną charakterystykę pracy.

Opory instalacji wylicza się biorąc pod uwagę kilka czynników, najważniejsze z nich to ilość zakrętów w instalacji, długość całej instalacji kanałów czy rur wentylacyjnych a także zastosowanie nagrzewnic i filtrów. Dobierając wentylator na podstawie jego charakterystyki należy uważać między innymi na filtry powietrza, które z czasem stając się coraz bardziej brudne powodują znaczne zwiększenie oporów. Inne opory związane z instalacją, nagrzewnicami i chłodnicami zostają przez cały okres jej użytkowania niezmienne.

Głośność wentylatorów

Kolejną charakterystyką wentylatora jest charakterystyka jego głośności. Każdy wentylator osiągając określony wydatek powoduje mniejszy lub większy hałas, który emitowany jest do otoczenia oraz do kanałów, które rozprowadzają powietrze bezpośrednio do strefy, gdzie przebywają ludzie. Hałas wentylacji odgrywa istotną rolę przy jej projektowaniu. Według przepisów w pomieszczeniach w których przebywają ludzie należy projektować w ten sposób wentylację, aby hałas przez nie przekraczał 65dB. Największy poziom hałasu wytwarzają wentylatory, innymi czynnikami są prędkość powietrza w instalacji oraz prędkośćna kratkach wentylacyjnych, czerpniach i wyrzutniach, które są elemntami jakie wymaga dobra wentylacja.
Istotny wpływ na hałas wentylatora ma kształt wiatraka oraz jego prędkość obrotowa. Producenci wentylatorów nieustannie dążą do optymalnego kształtu wiatraków, który pozwoliłby na jak największy poziom wydatku przy minimalnej prędkości obrotów wentylatora.

Hałas emitowany do otoczenia

Wyciszenie hałasu emitowanego do otoczenia przez wentylatory uzyskuje się dzięki wyciszeniu ich konstrukcji – najczęściej poprzez osłonięcie całego wentylatora wełną, która posiada niezłe właściwości wygłuszające.

Hałas emitowany do wentylacji

Zmniejszenie hałasu emitowanego do kanałów wentylacyjnych uzyskuje się stosując tłumiki, które nieźle radzą sobie nawet z dużym hałasem.
Dobór tłumika zależny jest kilku czynników, najważniejszymi z nich są poziom głośności o jaki ma zostać zmniejszony hałas czy prędkość powietrza przepływająca przez tłumik.

Parametry elektryczne wentylatorów

Każdy wentylator posiada silnik elektryczny, którego moc uzależniona jest od konstrukcji wiatraka i wydatku jaki wentylator potrafi wytworzyć. Moc a co za nią idzie pobierany prąd zwiększa się wraz ze wzrostem wydatku oraz oporów instalacji jakie musi wentylator pokonać.

Typy wentylatorów:

  • kanałowe
  • dachowe
  • osiowe
  • promieniowe
  • łazienkowe

Wentylatory kanałowe

stosuje się praktycznie wszędzie ze względu na ich uniwersalną konstrukcję jak również szerokie spektrum rodzai tych wentylatorów oferowanych przez producentów

Wentylatory dachowe

ze względu na budowę stosuje się w instalacjach wyciągowych. Są pewne typy tych wentylatorów, które mogą służyć do nawiewu.
Wentylatory dachowe montuje się na dachach budynków, posadawiając je na kominach wentylacyjnych. Każdy wentylator tego typu posiada podstawę, która umożliwia ich łatwy montaż. Podstawy te zintegrowane są z wentylatorem lub sprzedaje się je osobno. Istnieją specjalne podstawy pełniące rolę tłumików zwane podstawami tłumiącymi.

Wentylatory łazienkowe

znajdują zastosowanie głównie w łazienkach, gdzie wymagana jest minimalna wentylacja a umieszczenie małego wentylatora na kominie od wentylacji grawitacyjnej znakomicie zdaje egzamin.