Alternatywne źródła energii – wprowadzenie do kolektorów słonecznych

Alternatywne źródła energii – wprowadzenie do kolektorów słonecznych

Ciągle rosnące ceny energii elektrycznej, a także malejące zasoby tradycyjnych źródeł energii, sprawiły, że zaczęto na szerszą skalę korzystać z alternatywnych źródeł energii. Pod tym pojęciem kryją się źródła energii pierwotnej, czyli nie przetworzonej. Podstawowymi źródłami takiej energii jest woda, wiatr, Słońce, wody termalne, biomasa i biogaz. Największymi zaletami tego rodzaju źródeł energii jest ich stała odnawialność, a także brak negatywnego wpływu na środowisko.

Zalety wykorzystywania alternatywnych źródeł energii

Kwestie środowiskowo-klimatyczne

Ludzie coraz częściej sięgają po tego rodzaju źródła energii, głównie przez wzgląd na środowisko, na stale pogłębiające się ocieplenie klimatu, które może wynikać także z procesów produkcji energii. Po te źródła energii sięga się także w związku z kończącymi się zasobami naturalnymi na kuli ziemskiej, takich jak ropa czy węgiel.

Niezależność

Alternatywne źródła energii pozyskiwane są niezależnie od dużych, instytucjonalnych dostawców, dzięki czemu, nie musimy być uzależnieni od dostawców, a także ponosić stale rosnące koszty pożytkowania energii. Energia wytworzona z odnawialnych źródeł, wykorzystywana może być zarówno do zasilania zakładów czy też miast, ale także gospodarstw domowych. Gigantyczne wiatraki, małe elektrownie wodne, ogrzewanie za pomocą wód geotermalnych czy też kolektory słoneczne na stałe wpisały się w krajobraz wielu państw, w tym także Polski.

Rosnąca popularność

W naszym kraju wykorzystuje się energię wyprodukowaną przy udziale promieniowania słonecznego, biomasy, energii geotermalnej, energii kinetycznej, która zgromadzona jest w sile wiatru oraz w wodzie. Jednak wszystkie źródła energii odnawialnej cieszą się ogromną popularnością na świecie. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się biomasa stała, która jest niezwykle wydajna energetycznie i charakteryzuje się znacznie niższą cenią w stosunku do paliwa pierwotnego. Dzięki rosnącej popularności, można szacować, że rozwiązania te będą w przyszłości jeszcze tańsze.

Czytaj również: Kolektory słoneczne – zasada działania i rodzaje kolektorów

Energia słoneczna

Względy ekonomiczne i ekologiczne skłaniają nie tylko zakłady przemysłowe, ale także właścicieli gospodarstw domowych i domów jednorodzinnych do sięgania po odnawialne źródła energii. Najbardziej powszechnym i najbardziej dostępnym alternatywnym źródłem energii jest energia słoneczna. Dlatego też, jak grzyby po deszczu, pojawiają się na dachach domów kolektory słoneczne.

Promieniowanie

Promieniowanie słoneczne, jest to strumień energii emitowany przez Słońce w sposób równomierny we wszystkich kierunkach. Miarą wielkości promieniowania słonecznego, które dociera ze słońca do ziemi, jest tzw. stała słoneczna. Jest to wartość gęstości strumienia energii promieniowania słonecznego na powierzchni stratosfery i aktualnie wynosi 1,4 kW/m2.

Wbrew pozorom, na terenie naszego kraju i w naszym klimacie, montaż kolektorów słonecznych jest bardzo opłacalną inwestycją.

Pasywne i aktywne wykorzystanie energii

Energia pochodząca z promieniowania słonecznego może być wykorzystywana w dwojaki sposób. Pierwszy z nich, pasywny, polega na odpowiednim usytuowaniu i konstrukcji brył budynku, a także zastosowaniu materiałów. Drugim jest sposób aktywny, w którym wykorzystuje się odpowiednie urządzenia i rozwiązania technologiczne.

Energię słoneczną pozyskiwaną w sposób aktywny, można wykorzystać do produkcji energii cieplnej (do tego służą kolektory słoneczne), a także do produkcji energii elektrycznej (za pomocą ogniw fotowoltaicznych).

Czytaj również: Kolektory słoneczne – budowa i montaż

Magazynowanie energii

Na szerokości geograficznej, na jakiej znajduje się Polska, problemem nie jest nasłonecznienie czy też sama produkcja energii, lecz jej magazynowanie. Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą wynosi 950-1250 kWh/m2, a średnie nasłonecznie około 1600 godzin na rok. Najlepsze nasłonecznienie przypada na miesiące wiosenno-letnie: od kwietnia do września.