Instalacja odgromowa. Jak ją wykonać poprawnie?

Instalacja odgromowa. Jak ją wykonać poprawnie?

Uderzenie pioruna w dach lub komin budynku może spowodować uszkodzenie sieci elektrycznej, a także duże straty materialne. Niesie za sobą niebezpieczeństwo pożaru, ponieważ ładunek elektryczny niesiony przez pioruny jest ogromny. Warto zabezpieczyć swój dom przed takimi sytuacjami wybierając właściwą instalację odgromową z uziomem.

Czym grozi brak instalacji odgromowej?

Na początek warto zaznaczyć, że poszczególne materiały budowlane różnią się między sobą właściwościami przewodnictwa elektrycznego. Musimy pamiętać, że wyładowanie elektryczne zawsze będzie płynąć poprzez te tworzywa, które mają najlepsze przewodnictwo. W przypadku braku instalacji odgromowej, będą to materiały stanowiące element konstrukcyjny naszego domu, elementy stalowe, miedziane i inne. A przepięcie elektryczne w nich następujące może zainicjować pożar albo awarię sieci.

Prawidłowa konstrukcja instalacji

Budując instalację odgromową, dbajmy o to, aby na drodze atmosferycznych wyładowań elektrycznych celowo umieścić stalowe pręty obiegające budynek tak, aby piorun mógł trafić prosto do gruntu wytyczoną przez nas ścieżką. Prawidłowa instalacja odgromowa powinna składać się ze zwodów poziomych, przewodów odprowadzających oraz uziomu. Zwody poziome są to druty poprowadzone nad kalenicą dachu na specjalistycznych wspornikach. Przewody odprowadzające mają bezpośrednią styczność ze zwodami poziomymi i biegną pionowo wzdłuż zadaszenia i elewacji budynku. Montuje się je przynajmniej w dwóch przeciwległych rogach budynku. Ostatnim elementem instalacji jest uziom. Uziom najczęściej możemy wykonać za pomocą stalowej taśmy lub stalowych prętów wbitych do ziemi. Uziom otokowy biegnie w pewnej odległości od budynku, tworząc stalową ramę dookoła elewacji przy gruncie.

Odpowiednia jakość materiałów

Wszystkie zwody oraz przewody odprowadzające powinny w całości wykonane być z materiałów o dobrym przewodnictwie elektrycznym, razem z łącznikami. Oprócz tego powinny posiadać minimalną średnicę 8mm. Warto także pamiętać, że zwód, czy przewód odprowadzający powinien znaleźć się co najmniej 2m od każdego wejścia do budynku. Obniża to niebezpieczeństwo przypadkowego porażenia przy wyjściu na zewnątrz podczas burzy.

Podsumowanie

Czasami spotyka się wykorzystywanie pokryć dachowych jako zwodów poziomych, ale przy mniejszej grubości blachy jest to praktyka ryzykowna i ogółem niezalecana. Jeżeli dodatkowo w elewacji występują elementy drewniane, to jest to nawet niedopuszczalne. Dobrą i prostą praktyką jest za to stosowanie uziomu fundamentowego, gdzie pręty wbijane są w ławę fundamentową na pierwszym etapie prac budowlanych.