Regularne czyszczenie i przegląd komina a prawo

Regularne czyszczenie i przegląd komina a prawo

Brak regularnych kontroli i czyszczenia systemu kominowego może skutkować karami administracyjnymi po kontroli Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ale co najważniejsze, należy mieć świadomość, że zablokowane instalacje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Ponadto w razie wypadku spowodowanego awarią komina zarządca musi ponieść dodatkowe konsekwencje prawne. Bezpieczeństwo osób korzystających z budynku jest najważniejsze, dlatego opłaca się korzystać z usługi kominiarza częściej, niż wymagają tego przepisy.

Kto i kiedy powinien zlecać przegląd kominiarski?

Częstotliwość przeglądów rur kominowych uzależniona jest od powierzchni użytkowej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Budynki do 2000m2 należy sprawdzać raz w roku, a większe dwukrotnie – do 31 maja i 31 listopada. Obowiązki kontrolne dotyczą wszystkich rodzajów instalacji: oddymiania, spalania i wentylacji. Zgodnie z przepisami usługę tę mogą wykonać wyłącznie wykwalifikowani kominiarze. Protokół z przeglądu kominowego wystawiony przez wykwalifikowanego kominiarza jest jedynym dokumentem potwierdzającym wywiązanie się właściciela lub zarządcy nieruchomości ze swoich obowiązków.

Sprawdź: Kominiarz Pruszcz Gdański – Usługi kominiarskie w Pruszczu (woj. pomorskie)

Kto i kiedy powinien zapewnić drożność i czyszczenie komina?

Jeżeli budynek jest wyposażony w jakiekolwiek urządzenia spalające paliwo (kuchenki, piece gazowe, urządzenia przemysłowe itp.), zarządca musi również zapewnić regularne czyszczenie:

  • kanałów dymowych (urządzenia spalające paliwo stałe) – cztery razy w roku,
  • kanałów spalinowych (z urządzeniami spalającymi paliwo płynne lub gazowe) – dwa razy w roku,
  • kanałów wentylacyjnych w budynkach, w których zamontowany jest sprzęt do spalania paliw – raz w roku.

W większości przypadków, tak samo jak podczas inspekcji, czyszczenie musi być wykonane przez osobę z licencją kominiarza. W domach jednorodzinnych i letniskowych samousuwanie zanieczyszczeń jest dozwolone przez prawo. Jednak dla pewności zawsze warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy kominiarskiej.

Co grozi za brak regularnych przeglądów i czyszczenia komina?

Brak regularnych kontroli i czyszczenia systemu kominowego może skutkować karami administracyjnymi po kontroli przez inspektora nadzoru budowlanego. Ale co najważniejsze, należy mieć świadomość, że zablokowane instalacje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Ponadto w razie wypadku spowodowanego awarią komina zarządca będzie musiał ponieść dodatkowe konsekwencje prawne. Bezpieczeństwo osób korzystających z budynku jest najważniejsze, dlatego opłaca się korzystać z usługi kominiarza częściej, niż wymagają tego przepisy.